Izdelava transportnih in skladiščnih naprav

Transportne napraveV podjetju smo vseskozi posvečali veliko skrbi strokovnemu razvoju in nenehno sledili zahtevam tržišča, tako je podjetje v zgodnjih 90 letih razvilo in izdelalo skladiščno-transportni regal imenovan PATERNOSTER SISTEM. Gre za zelo zanimiv in fleksibilni proizvodni program skladiščno - transportnih naprav, ki omogoča industrijskim, trgovskim in drugim podjetjem racionalnejšo skladiščenje raznovrstnih materialov, polizdelkov, gotovih izdelkov in trgovskega blaga.


Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS
      Automatizirano skladiščenje paličastih                                   Automatizirano skladiščenje paličastih materialov
materialov v podjetju EMT (Salzburg-Austija).                         v podjetju SPINNER LAUNSTEIN (Dresden-Nemčija).

kletarska oprema
kletarska oprema
Oprema za kletarjenje