Uspešna kandidatura na EU javnem razpisu

Datum : 21.4.2023

Podjetje Strojegradnja Koletnik d.o.o. je uspešno kandidiralo na javnem razpisu P4I 2022 za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih. Javni razpis financira Evropska unija v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Namen razpisa je spodbuditi investicije mikro, malih in srednjih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizko ogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Podjetju je bilo odobreno sofinanciranje investicije v nakup osnovnega sredstva - stroja v višini 100% upravičenih stroškov.

Ogled vseh novic
kletarska oprema
kletarska oprema
Oprema za kletarjenje